Skuteczność ochrony potwierdzona w warunkach naturalnych

W Internecie publikowane było zdjęcie autorstwa Bruno Auroy mieszkańca miejscowości Millau w południowej Francji przedstawiające wyładowanie atmosferyczne i rozległe uderzenie pioruna w siedem pylonów wiaduktu w Millau. Na szczytach pylonów są zainstalowane piorunochrony z wczesną emisją lidera produkcji
ORW-ELS Sp. z o.o.

Zdarzenie miało miejsce w nocy z 7 na 8 sierpnia br. Warto zaznaczyć, że wyładowanie nie nastąpiło  w znajdujące się na moście elementy  metalowe takie jak liny, okucia itp. tylko dokładnie w nasze głowice aktywne, co potwierdza wysoką skuteczność techniki ochrony odgromowej za pomocą produkowanych przez nas piorunochronów z wczesną emisją lidera.

wiadukt w Millau