Liczniki wyładowań

 licznik wyładowań PLW-01
LICZNIK WYŁADOWAŃ TYPU PLW-01

Licznik PLW-01 zlicza impulsy pola elektromagnetycznego generowanego przez prąd wyładowania pioruna. Przewód uziemiający i obwód elektryczny licznika są od siebie odizolowane elektrycznie warstwą dielektryczną, co zapewnia bezpieczną eksploatację. Ilość wyładowań jest rejestrowana i sygnalizowana pulsującym czerwonym światłem diody LED.

Dane techniczne licznika wyładowań PLW-01
Nazwa produku - Licznik wyładowań PLW-01
Wykonanie zewnętrzne - Żywica dielektryczna koloru czarnego
Ciężar licznika - 0,3 kg
Wymiary PLW-01 - 120 x 65 x 25mm
Zakres działania - 50A – 100Ka
Zasilanie - Bateria w wykonaniu specjalnym, wymiana raz na 3 lata.

 
LICZNIK WYŁADOWAŃ TYPU PLW-02

Licznik PLW-02 zlicza impulsy pola elektromagnetycznego generowanego przez prąd wyładowania pioruna. Przewód uziemiający i obwód elektryczny licznika są od siebie odizolowane elektrycznie warstwą dielektryczną, co zapewnia bezpieczną eksploatację. Ilość wyładowań jest rejestrowana i sygnalizowana na numerycznym polu wyświetlacza.

Dane techniczne licznika wyładowań PLW-02
Nazwa produktu - Licznik wyładowań PLW-02
Wykonanie zewnętrzne - Żywica dielektryczna koloru czarnego
Ciężar licznika - 0,3 kg
Wymiary PLW-02 - 120 x 65 x 25mm
Zakres działania - 50A – 100kA
Zasilanie - Bateria w wykonaniu specjalnym, wymiana raz na 3 lata.

Zasada montażu i odczytu

licznik wyładowań

Montaż

Licznik montuje się na odprowadzeniu uziemiającym na wysokości 1,5 - 2m. od ziemi. Jest on przykręcany za pomocą dwóch śrub do metalowej podkładki. Podkładka jest mocowana za pomocą śruby do bednarki uziemienia.

Odczyt

Ilość zarejestrowanych wyładowań sygnalizowana jest poprzez cyfrę widniejącą na polu odczytowym . W przypadku gdy ilość zarejestrowanych wyładowań jest większa od dziewięciu odczytu dokonuje się poprzez zbliżenie klucza magnetycznego do prawej strony licznika. W tym przypadku ilość wyładowań zasygnalizowana zostanie długimi mignięciami diody LED licznika. Zakończenie procesu odczytu sygnalizuje krótkie mrugnięcie diody LED. Kasowanie licznika odbywa się przez zbliżenie klucza magnetycznego do lewej strony licznika. Wejście w procedurę kasowania sygnalizuje ciągłe świecenie diody LED. W tym trybie należy kilkakrotnie zbliżyć klucz magnetyczny z prawej strony licznika, aż do wyzerowania pola odczytowego.

Konserwacja

Przegląd jeden raz w roku. Należy uruchomić proces kasowania a następnie kilkakrotnie zbliżyć klucz magnetyczny z prawej strony licznika, aż do wyzerowania pola odczytowego.

LICZNIK WYŁADOWAŃ TYPU PLW-02.B

Licznik PLW-02.B zlicza impulsy pola elektromagnetycznego generowanego przez prąd wyładowania pioruna. Przewód uziemiający i obwód elektryczny licznika są od siebie odizolowane elektrycznie warstwą dielektryczną, co zapewnia bezpieczną eksploatację. Ilość wyładowań jest rejestrowana i sygnalizowana na numerycznym polu wyświetlacza.

Dane techniczne:
Minimalny prąd rejestrowalny Id - 0,7 kA
Maksymalny prąd rejestrowalny Imax - 100 kA
Szczelność IP - 84
Zakres temperatury pracy - -40°C +85°C
Zasianie - brak
Zgodność z UTC 17-106

LICZNIK WYŁADOWAŃ ATMOSFERYCZNYCH TYP PLW-03A  

Licznik wyładowań atmosferycznych służy do rejestrowania   wyładowania atmosferycznego w instalacji odgromowej
chronionego obiektu. Informacje:  licznik zawiera
datę i godzinę wyładowania, szacunkową wartość amplitudy wyładowania atmosferycznego.
Posiada wyjścia teletransmisyjne.

Dane techniczne licznika
Zgodność z normą UTE 17-106
temperatura pracy od -40ºC do +80ºC
max średnie napięcie zasilania 3V – baterie AA
czas pracy 3 lata w stanie normalnym
test baterii posiada
pobór prądu :
– stan normalny <0,4μA
– wyświetlanie informacji <150mA
wymiary:
– licznik (sz x dł x wys) 80 x 160 x 80mm
– przekaźniki (sz x dł x wys) 80 x 80 x 25mm
– długość całkowita 270mm
waga całkowita 495g
szczelność IP 54
Zapamiętywanie wyładowań 99
Zapamiętywanie wyładowań wraz z datą powyżej amplitudy 1kA 30
Zapamiętywanie wyładowań wraz z datą amplituda od 0,2kA – 1kA 10

Partnerzy krajowi